Masaże i terapie manualne

Agnieszka Brzezińska

 Tel. +48 503 096 439

             

 

Agnieszka Brzezińska Masaże i terapie manualne

TERAPIA MANUALNA TKANEK MIĘKKICH

to zespół działań manualnych prowadzących do całościowych rozwiązań dysfunkcji w układzie powięziowo-mięśniowym (mięśni, powięzi, ścięgien, więzadeł).

Oznacza to, że terapeuta nie ogranicza się tylko i wyłącznie do obszaru miejscowego zaburzenia czy miejsca bólu ale poprzez ocenę funkcjonalną bada całościowo możliwości motoryczne pacjenta, ocenia jego deficyty ruchowe i kompensację w obrębie narządu ruchu.

 

Masaż tkanek głębokich – jest formą pracy z ciałem, która może być stosowana samodzielnie lub jako uzupełnienie innych form leczenia.

Masaż polega na zastosowaniu szeregu technik manualnych, które prowadzą do usunięcia napięć i dysfunkcji ruchomości tkankowej po uprzedniej ocenie funkcjonalnej oraz ocenie układu mięśniowo-powięziowego.

 

 

Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe - to jedna z technik usuwająca dysfunkcje w obrębie tkanek miękkich, polegająca na stopniowym rozciąganiu tkanek doprowadzając do ich całkowitego rozluźnienia. Kierunek rozciągania, siła oraz czas trwania są ściśle powiązane z reakcjami ciała pacjenta, które są stale monitorowane przez terapeutę i używane jako wskaźnik do dalszego postępowania terapeutycznego.

 

 

 

 

 

Kliknij mnie

 

 

Pozycyjne rozluźnianie – technika, wykorzystywana m.in. w terapii punktów spustowych, polega na znalezieniu bolesnego punktu, uciśnięciu go i ułożeniu mięśnia(na którym ów punkt się znajduje) w pozycji nie wywołującej bólu przez ok 90s.dzięki czemu następuje odruchowe rozluźnienie nadmiernie napiętych mięśni i zmniejszenie bólu.

 

 

 

 

 

 

Kliknij mnie

 

 

Terapia punktów spustowych to jedna z form prcy z ciałem, która może być stosowana samodzielnie lub może być uzupełnieniem innych technik terapeutycznych. Praca na punktach szczególnej wrażliwości (tzw.punktach spustowych) prowadzi do likwidowania bólu mięśniowo-powięziowego, uwalniania tkanek z napięć, restrykcji i tkliwości oraz do zwiększenia zakresu ruchów w stawach.

 

 

 

 

Kliknij mnie

 

 

Techniki aktywnego rozluźniania – technika, która polega na utrzymaniu stałego nacisku lub zablokowaniu tkanek przy równoczesnym ich rozciąganiu. Wyróżnia się trzy techniki aktywnego rozluźniania – pasywną, aktywną i w pozycji obciążenia stawu.

 

 

 

Kliknij mnie

 

Poizometryczna relaksacja mięśni – jest techniką mobilizacyjną pobudzania i hamowania mięśni, wykorzystywana zarówno w leczeniu mięśni jak i stawów. Technika ta wpływa na rozciągnięcie mięśni i powięzi, eliminuje przykurcze, zwiększa zakresy ruchów w stawach, działa przeciwbólowo, poprawia krążenie i wpływa na regulację balansu mięśniowego.

 

 

iknij

 

Mobilizacje uciskowe – technika polegająca na wykonywaniu ucisku na punkt spustowy; ucisk poprzez kompresję tkanek wywołuje chwilowe ich niedokrwienie, powinien trwać od kilku do kilkunastu sekund, nie powinien przekraczać tolerancji pacjenta na ból.

 

Technika spray and stretch (schłodzenie i rozciągnięcie)- technika polegająca na zastosowaniu zimna w postaci spray'u na skórę ponad mięśniem, w którym znajduje się punkt spustowy. Schłodzenie powoduje zablokowanie impulsów bólowych i tym samym dezaktywację punktu spustowego.

 

 

 

 

 

 

Kliknij mnie

 

 

Masaż punktowy – wykonuje się go:

 • w poprzek włokien mięśniowych na brzuścu mięśnia łącząc go z falowym ruchem tułowia i rytmem serca;

 • wzdłuż włókien mięśniowych – powierzchoenie lub głęboko wydłużając i rozluźniając skróconą powięź.

 

 

 

 

 

 

 

Kliknij mnie

 

Terapia manualna tkanek miękkich to zespół działań manualnych prowadzących do całościowych rozwiązań dysfunkcji w układzie powięziowo-mięśniowym (mięśni, powięzi, ścięgien, więzadeł).

Oznacza to, że terapeuta nie ogranicza się tylko i wyłącznie do obszaru miejscowego zaburzenia czy miejsca bólu ale poprzez ocenę funkcjonalną bada całościowo możliwości motoryczne pacjenta, ocenia jego deficyty ruchowe i kompensację w obrębie narządu ruchu. Następnie poprzez badanie palpacyjne ocenia ruchliwość tkanek, ich kształt, temperaturę, wilgotność i wrażliwość na bodźce.

Ocena funkcjonalna i palpacyjna pozwala na zastosowanie właściwych technik manualnych odpowiednich do indywidualnych potrzeb pacjenta prowadzących do rozluźnienia, wydłużenia i zlikwidowania zrostów oraz nieprawidłowych wzorców ruchowych w układach tkanek, zmniejszenia bólu i przywrócenia prawidłowego zakresu ruchu w najbardziej efektywny i najmniej obciążający dla pacjenta sposób.

 

W terapii stosuje się:

 • mięśniowo-powięziowe rozluźnianie,

 • terapię punktów spustowych,

 • pozycyjne rozluźnianie,

 • aktywne rozluźnianie,

 • techniki poizometrycznej relaksacji mięśni,

 • masaż punktowy – wzdłuż i w poprzek włókien mięśnia,

 • masaż tkanek głębokich

 

Wskazaniami do terapii manualnej są wszelkie schorzenia narządu ruchu, którym towarzyszą zmiany w obrębie układu mięśniowo-powięziowego: ograniczenia przesuwalności tkanek, skrócenia, sklejenia powięzi, mięśniowo-powięziowe punkty spustowe. Bardzo dobre efekty uzyskuje się w chorobie zwyrodnieniowej stawów, w stanach pourazowych i pooperacyjnych, w wielu schorzeniach o charakterze przeciążeniowym (łokieć tenisisty), uciskowym (zespół ciasnoty przedziałów powięziowych) i w schorzeniach z ograniczeniami ruchomości (zespół zamrożonego barku).

 

 

Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe - to jedna z technik usuwająca dysfunkcje w obrębie tkanek miękkich, polegająca na stopniowym rozciąganiu tkanek. Kierunek rozciągania, siła oraz czas trwania są ściśle powiązane  z reakcjami ciała pacjenta, które są stale monitorowane przez terapeutę i używane jako wskaźnik do dalszego postępowania terapeutycznego. 

Rozluźnianie mięsniowo-powięziowe jest bezpieczną techniką, która uwalnia ciało od napięć i restrykcji powodujących uczucie sztywności, bólu i ograniczenia w układzie ruchu. W połączeniu z innymi technikami manualnymi przynosi efektywniejsze wyniki w leczeniu skomplikowanych stanów bólowych. 

 

 

 

 

Terapia punktów spustowych to jedna z form prcy z ciałem, która może być stosowana samodzielnie lub może być uzupełnieniem innych technik terapeutycznych. Praca na punktach szczególnej wrażliwości (tzw.punktach spustowych) prowadzi do likwidowania bólu mięśniowo-powięziowego, uwalniania tkanek z napięć, restrykcji i tkliwości oraz do zwiększenia zakresu ruchów w stawach.

Przyczyny występowania mięśniowo-powięziowych punktów spustowych:

 • nieprawidłowe nawyki (przyjmowanie niewłaściwej postawy ciała w czasie pracy i wypoczynku),

 • nieprawidłowy sposób wykonywania różnych czynności w ciągu dnia prowadzący do chronicznych przeciążeń,

 • unieruchomienie wynikające z urazu,

 • przyczyny wrodzone (np.krótsza kończyna),

 • choroby zwyrodnieniowe stawów,

 • zaburzenia emocjonalne,

 • niedobory żywieniowe.

W terapii punktów spustowych wykorzystuje się następujące techniki:

 • pozycyjne rozluźnianie,

 • aktywne rozluźnienie,

 • techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego,

 • techniki poizometrycznej relaksacji mięsni,

 • hamowanie zwrotne,

 • mobilizacje uciskowe,

 • technikę spray and stretch,

 • masaż punktowy wzdłuż i w poprzek

 

 

Masaż tkanek głębokich – jest formą pracy z ciałem, która może być stosowana samodzielnie lub jako uzupełnienie innych form leczenia.

Masaż polega na zastosowaniu szeregu technik manualnych, które prowadzą do usunięcia napięć i dysfunkcji ruchomości tkankowej po uprzedniej ocenie funkcjonalnej oraz ocenie układu mięśniowo-powięziowego.

Terapeuta analizuje postawę pacjenta, sposób jego poruszania się, nawyki ruchowe oraz styl życia próbując dociec przyczyn dolegliwości. Następnie przechodzi do technik manualnych, które wykonuje bardzo wolno z dużą precyzją i odpowiednią siłą nacisku aplikowaną w sposób bezpieczny i łagodny dla pacjenta. Pracuje warstwowo na tkankach dając im czas na odpowiedzieć fizjologiczną i przystosowanie się do nowych warunków.

Efekty zabiegu odczuwane są już po pierwszej wizycie, następuje rozciągnięcie i rozluźnienie tkanek, poprawia się funkcję mięśnia, likwiduje się zrosty, zwiększa się zakres ruchu w stawach.

Pozycyjne rozluźnianie – technika, wykorzystywana m.in. w terapii punktów spustowych, polega na znalezieniu bolesnego punktu, uciśnięciu go i ułożeniu mięśnia(na którym ów punkt się znajduje) w pozycji nie wywołującej bólu przez ok 90s.dzięki czemu następuje odruchowe rozluźnienie nadmiernie napiętych mięśni i zmniejszenie bólu.

 

Poizometryczna relaksacja mięśni – jest techniką mobilizacyjną pobudzania i hamowania mięśni, wykorzystywana zarówno w leczeniu mięśni jak i stawów. Technika ta wpływa na rozciągnięcie mięśni i powięzi, eliminuje przykurcze, zwiększa zakresy ruchów w stawach, działa przeciwbólowo, poprawia krążenie i wpływa na regulację balansu mięśniowego.

Poizometryczną relaksację mięśni wykonuje się cyklicznie, każdy cykl składa się z trzech faz.

 • pierwsza – polega na ułożeniu mięśnia pacjenta w pozycji rozciągnięcia bez zwiększonego napinania włókien lub takiego ułożenia, w którym terapeuta wyczuwa barierę tkankową;

 • druga – polega na napięciu mięśnia, którego chcemy rozciągnąć, w kierunku przeciwnym do rozciągania przeciw oporowi terapeuty wywołując skurcz izometryczny; siła oporu terapeuty musi się równoważyć z siłą skurczu mięśnia pacjenta i wynosić 10-20% maksymalnej siły nie wywołując przy tym bólu; czas napięcia powinien wynosić 8-10sekund;

 • trzecia – faza rozluźnienia mięśnia – zaprzestanie działania przeciw oporowi terapeuty i wraz z wydechem pacjenta terapeuta doprowadza mięsień do nowej bariery tkankowej.

Cały cykl powtarza się dwa-cztery razy, istotne jest by podczas trwania terapii pacjent swobodnie i głęboko oddychał.

 

Mobilizacje uciskowe – technika polegająca na wykonywaniu ucisku na punkt spustowy; ucisk poprzez kompresję tkanek wywołuje chwilowe ich niedokrwienie, powinien trwać od kilku do kilkunastu sekund, nie powinien przekraczać tolerancji pacjenta na ból. Po zwolnieniu ucisku następuje silne przekrwienie tkanek, odprowadzenie produktów przemiany materii; odżywienie i rozluźnienie tkanek co wpływa na zmniejszenie aktywności punku spustowego.

Istnieją różne warianty techniki uciskowej:

 • ucisk ciągły trwający kilka lub kilkanaście sekund,

 • ucisk przerywany – połączony z kilkusekundowymi przerwami.

Kompresję tkanek wykonuje się kilkukrotnie aż do ustapienia bólu.

 

Techniki aktywnego rozluźniania – technika, która polega na utrzymaniu stałego nacisku lub zablokowaniu tkanek przy równoczesnym ich rozciąganiu. Wyróżnia się trzy techniki aktywnego rozluźniania – pasywna, aktywna i w pozycji obciążenia stawu: w pasywnej terapeuta utrzymuje nacisk na bolesną tkankę i wykonuje ruch prowadząc do redukcji napięcia ; w formie aktywnej terapeuta utrzymuje nacisk na „bolesnej” tkance a pacjent wykonuje ruch w kierunku rozciągania – to intensywna terapia ale dobrze tolerowana ze względu samokontrolę ruchu.

Technika w pozycji obciążania stawu jest wykonywana na końcu leczenia w w celu zwiększenia siły mięśni.

Technika spray and stretch (schłodzenie i rozciągnięcie)- technika polegająca na zastosowaniu zimna w postaci spray'u na skórę ponad mięśniem, w którym znajduje się punkt spustowy. Schłodzenie powoduje zablokowanie impulsów bólowych i tym samym dezaktywację punktu spustowego. Zabieg ten wykonuje się w pozycji niewielkiego rozciągnięcia mięśnia wzdłuż jego przebiegu, w kierunku od proksymalnego przyczepu do dystalnego. Mięsień rozciąga się do jego bezbolesnej granicy i utrzymuje się ten stan około 30sekund. Po wykonoaniu powyższego zabiegu warto zastosować ciepły okład, który wpłynie na jeszcze większe roz;uźnienie mięśnia. Technikę tę wykorzystuje się głównie w stanach ostrych.

Masaż punktowywykonuje się go:

 • w poprzek włokien mięśniowych na brzuścu mięśnia łącząc go z falowym ruchem tułowia i rytmem serca;

 • wzdłuż włókien mięśniowych – powierzchownie lub głęboko wydłużając i rozluźniając skróconą powięź.

      Masaże i terapie manualne

     Agnieszka Brzezińska

    Tel. +48 503 096 439

          info@masazeiterapiemanualne.pl             

masazeiterapiemanualne@gmail.com