Masaże i terapie manualne

Agnieszka Brzezińska

 Tel. +48 503 096 439

agnieszka.brzezinska2@gmail.com

             

 

Kontakt

 

Agnieszka Brzezińska     

Masaże i terapie manualne

   

Tel. +48 503 096 439

agnieszka.brzezinska2@gmail.com

 

 

 

Masaż z dojazdem do domu pacjenta na terenie Poznania (Dębiec, Świerczewo), Lubonia, Łęczycy, Komornik, Wir, Puszczykowa, Mosiny i okolic.

 

Masaże są prowadzone WYŁĄCZNIE u pacjenta.
 
Wizytę należy umówić WYŁĄCZNIE telefonicznie pod numerem tel.: +48 503 096 439 lub adresem e-mail: agnieszka.brzezinska2@gmail.com.
 
Jeśli nie odbieram telefonu, to znaczy, że aktualnie prowadzę masaż lub konsultację. W takich sytuacjach proszę o kilkadziesiąt minut cierpliwości – po zakończeniu terapii zawsze oddzwaniam.

 

 

 

Masaż tkanek głębokich – jest formą pracy z ciałem, która może być stosowana samodzielnie lub jako uzupełnienie innych form leczenia.

Masaż polega na zastosowaniu szeregu technik manualnych, które prowadzą do usunięcia napięć i dysfunkcji ruchomości tkankowej po uprzedniej ocenie funkcjonalnej oraz ocenie układu mięśniowo-powięziowego.

Terapeuta analizuje postawę pacjenta, sposób jego poruszania się, nawyki ruchowe oraz styl życia próbując dociec przyczyn dolegliwości. Następnie przechodzi do technik manualnych, które wykonuje bardzo wolno z dużą precyzją i odpowiednią siłą nacisku aplikowaną w sposób bezpieczny i łagodny dla pacjenta. Pracuje warstwowo na tkankach dając im czas na odpowiedzieć fizjologiczną i przystosowanie się do nowych warunków.

Efekty zabiegu odczuwane są już po pierwszej wizycie, następuje rozciągnięcie i rozluźnienie tkanek, poprawia się funkcję mięśnia, likwiduje się zrosty, zwiększa się zakres ruchu w stawach.

Terapia punktów spustowych to jedna z form prcy z ciałem, która może być stosowana samodzielnie lub może być uzupełnieniem innych technik terapeutycznych. Praca na punktach szczególnej wrażliwości (tzw.punktach spustowych) prowadzi do likwidowania bólu mięśniowo-powięziowego, uwalniania tkanek z napięć, restrykcji i tkliwości oraz do zwiększenia zakresu ruchów w stawach.

Przyczyny występowania mięśniowo-powięziowych punktów spustowych:

 • nieprawidłowe nawyki (przyjmowanie niewłaściwej postawy ciała w czasie pracy i wypoczynku),

 • nieprawidłowy sposób wykonywania różnych czynności w ciągu dnia prowadzący do chronicznych przeciążeń,

 • unieruchomienie wynikające z urazu,

 • przyczyny wrodzone (np.krótsza kończyna),

 • choroby zwyrodnieniowe stawów,

 • zaburzenia emocjonalne,

 • niedobory żywieniowe.

W terapii punktów spustowych wykorzystuje się następujące techniki:

 • pozycyjne rozluźnianie,

 • aktywne rozluźnienie,

 • techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego,

 • techniki poizometrycznej relaksacji mięsni,

 • hamowanie zwrotne,

 • mobilizacje uciskowe,

 • technikę spray and stretch,

 • masaż punktowy wzdłuż i w poprzek

 

 

 

Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe - to jedna z technik usuwająca dysfunkcje w obrębie tkanek miękkich, polegająca na stopniowym rozciąganiu tkanek. Kierunek rozciągania, siła oraz czas trwania są ściśle powiązane  z reakcjami ciała pacjenta, które są stale monitorowane przez terapeutę i używane jako wskaźnik do dalszego postępowania terapeutycznego. 

Rozluźnianie mięsniowo-powięziowe jest bezpieczną techniką, która uwalnia ciało od napięć i restrykcji powodujących uczucie sztywności, bólu i ograniczenia w układzie ruchu. W połączeniu z innymi technikami manualnymi przynosi efektywniejsze wyniki w leczeniu skomplikowanych stanów bólowych. 

 

 

 

 

Terapia manualna tkanek miękkich to zespół działań manualnych prowadzących do całościowych rozwiązań dysfunkcji w układzie powięziowo-mięśniowym (mięśni, powięzi, ścięgien, więzadeł).

Oznacza to, że terapeuta nie ogranicza się tylko i wyłącznie do obszaru miejscowego zaburzenia czy miejsca bólu ale poprzez ocenę funkcjonalną bada całościowo możliwości motoryczne pacjenta, ocenia jego deficyty ruchowe i kompensację w obrębie narządu ruchu. Następnie poprzez badanie palpacyjne ocenia ruchliwość tkanek, ich kształt, temperaturę, wilgotność i wrażliwość na bodźce.

Ocena funkcjonalna i palpacyjna pozwala na zastosowanie właściwych technik manualnych odpowiednich do indywidualnych potrzeb pacjenta prowadzących do rozluźnienia, wydłużenia i zlikwidowania zrostów oraz nieprawidłowych wzorców ruchowych w układach tkanek, zmniejszenia bólu i przywrócenia prawidłowego zakresu ruchu w najbardziej efektywny i najmniej obciążający dla pacjenta sposób.

 

W terapii stosuje się:

 • mięśniowo-powięziowe rozluźnianie,

 • terapię punktów spustowych,

 • pozycyjne rozluźnianie,

 • aktywne rozluźnianie,

 • techniki poizometrycznej relaksacji mięśni,

 • masaż punktowy – wzdłuż i w poprzek włókien mięśnia,

 • masaż tkanek głębokich

 

Wskazaniami do terapii manualnej są wszelkie schorzenia narządu ruchu, którym towarzyszą zmiany w obrębie układu mięśniowo-powięziowego: ograniczenia przesuwalności tkanek, skrócenia, sklejenia powięzi, mięśniowo-powięziowe punkty spustowe. Bardzo dobre efekty uzyskuje się w chorobie zwyrodnieniowej stawów, w stanach pourazowych i pooperacyjnych, w wielu schorzeniach o charakterze przeciążeniowym (łokieć tenisisty), uciskowym (zespół ciasnoty przedziałów powięziowych) i w schorzeniach z ograniczeniami ruchomości (zespół zamrożonego barku).

 

Masaże i terapie manualne

Agnieszka Brzezińska

 Tel. +48 503 096 439

agnieszka.brzezinska2@gmail.com