Klauzula informacyjna dla pacjentów - ochrona danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04,05,2016) informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, w tym także danych o stanie zdrowia, które podajecie Państwo podczas wizyty są Masaże i terapie manualne Agnieszka Brzezińska z siedzibą w Luboniu, ul.Wschodnia 22a/7, tel 503096439, adres e-mail agnieszka.brzezinska2@gmail.com.

2. Podanie danych osobowych (imię i nazwisko, wiek, nr telefonu, adres zamieszkania) jest dobrowolne jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych.

3. Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Masaże i terapie manualne Agnieszka Brzezińska jest możliwy przez adres e-mail agnieszka.brzezinska2@gmail.com

4. Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych przez Masaże i terapie manualne Agnieszka Brzezińska na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, oraz na podstawie art.9 ust . 1 ust. 2 lit. H RODO.

5. Przysługuje Pani/Panu  prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skarg do organu nadzorującego  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Masaże i terapie manualne Agnieszka Brzezińska w Luboniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

7. Dokumentacja medyczna jest przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Agnieszka Brzezińska Masaże i terapie manualne

Masaże i terapie manualne

Agnieszka Brzezińska

 Tel. +48 503 096 439