Masaże i terapie manualne

Agnieszka Brzezińska

 Tel. +48 503 096 439

agnieszka.brzezinska2@gmail.com

             

 

Masaże i terapie manualne

Agnieszka Brzezińska

 Tel. +48 503 096 439

agnieszka.brzezinska2@gmail.com

             

 

Kontakt

 

Agnieszka Brzezińska     

Masaże i terapie manualne

   

Tel. +48 503 096 439

agnieszka.brzezinska2@gmail.com

 

Masaż z dojazdem do domu pacjenta na terenie Poznania (Dębiec, Świerczewo), Lubonia, Komornik, Wir, Puszczykowa i okolic.

 

 

Masaże są prowadzone WYŁĄCZNIE u pacjenta.
Wizytę należy umówić WYŁĄCZNIE telefonicznie pod numerem tel.: +48 503 096 439 lub adresem e-mail: agnieszka.brzezinska2@gmail.com.
 
Jeśli nie odbieram telefonu, to znaczy, że aktualnie prowadzę masaż lub konsultację. W takich sytuacjach proszę o kilkadziesiąt minut cierpliwości – po zakończeniu terapii zawsze oddzwaniam.

 

 

 

 

 Terapia punktów spustowych

 

Terapia punktów spustowych to jedna z form pracy z ciałem, która może być stosowana samodzielnie lub może być uzupełnieniem innych technik terapeutycznych. Praca na punktach spustowych, miejscach szczególnej wrażliwości prowadzi do likwidowania bólu mięśniowo-powięziowego, uwalniania tkanek z napięć, restrykcji, tkliwości oraz do zwiększenia zakresu ruchów w stawach.

 

Punkt spustowy to nadwrażliwe miejsce zlokalizowane na przebiegu napiętych włókien mięśni szkieletowych lub powięzi mięśniowej wyczuwalne jako zgrubienia, guzki lub struny. Obecność punktów spustowych i związane z nimi dolegliwości nazywane są zespołem bólu mięśniowo-powięziowego.

 

Punkt spustowy może być odczuwany w tkance podskórnej, mięśniach, więzadłach, ścięgnach, stawach, okostnej; jest bolesny pod wpływem nacisku i może dawać charakterystyczny ból promieniujący lub rzutowany do innych części ciała, któremu może towarzyszyć drętwienie, mrowienie, pieczenie. Oprócz dolegliwości bólowych związanych z aktywnością punktów spustowych mogą występować objawy ze strony autonomicznego układu nerwowego takie jak: nadmierna potliwość, łzawienie, kichanie.

 

Aktywne i utajone punkty spustowe – punkty aktywne to takie, które dają silne wrażenia bólowe często połączone z drętwieniem, mrowieniem, odczuwane nie tylko przy każdej aktywności fizycznej, ale nawet w czasie spoczynku czy snu.

Punkty utajone to punkty nieaktywne, które są odczuwane dopiero pod wpływem nacisku.

Obecność punktów spustowych w ciele może bardzo wpłynąć na obniżenie jakości życia a nawet stać się przyczyną zaburzeń emocjonalnych.

 

Przyczyny występowania mięśniowo-powięziowych punktów spustowych:

 • wady postawy (np. krótsza jedna kończyna, asymetryczna miednica)

 • nieprawidłowe nawyki ruchowe (przyjmowanie niewłaściwej postawy ciała w czasie pracy i wypoczynku),

 • nieprawidłowy sposób wykonywania różnych czynności w ciągu dnia prowadzący do chronicznych przeciążeń,

 • unieruchomienie wynikające z urazu,

 • brak aktywności ruchowej, sedenteryjny tryb życia;

 • choroby zwyrodnieniowe stawów,

 • choroby narządów wewnętrznych

 • choroby organiczne (niedoczynność tarczycy, toczeń ukladowe, borelioza, choroby pasożytnicze),

 • zła dieta (niedobory wit. B1,B6, B12, C i D, kwasu foliowego, żelaza, magnezu, cynku),

 • zaburzenia emocjonalne,

 • zaburzenia snu.

   

Techniki terapeutyczne w terapii punktów spustowych:

 • pozycyjne rozluźnianie,

 • aktywne rozluźnianie

 • techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego,

 • techniki poizometrycznej relaksacji mięśni,

 • hamowanie zwrotne,

 • mobilizacje uciskowe,

 • technikę spray and stretch,

 • masaż punktowy wzdłuż i w poprzek włókien

 

Pozycyjne rozluźnianie – technika, wykorzystywana m.in. w terapii punktów spustowych, polega na znalezieniu bolesnego punktu, uciśnięciu go i ułożeniu mięśnia(na którym ów punkt się znajduje) w pozycji nie wywołującej bólu przez ok 90s.dzięki czemu następuje odruchowe rozluźnienie nadmiernie napiętych mięśni i zmniejszenie bólu.

 

Techniki aktywnego rozluźniania – technika, która polega na utrzymaniu stałego nacisku lub zablokowaniu tkanek przy równoczesnym ich rozciąganiu. Wyróżnia się trzy techniki aktywnego rozluźniania – pasywna, aktywna i w pozycji obciążenia stawu: w pasywnej terapeuta utrzymuje nacisk na bolesną tkankę i wykonuje ruch prowadząc do redukcji napięcia ; w formie aktywnej terapeuta utrzymuje nacisk na „bolesnej” tkance a pacjent wykonuje ruch w kierunku rozciągania – to intensywna terapia ale dobrze tolerowana ze względu samokontrolę ruchu.

Technika w pozycji obciążania stawu jest wykonywana na końcu leczenia w w celu zwiększenia siły mięśni.

 

Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe - to jedna z technik usuwająca dysfunkcje w obrębie tkanek miękkich, polegająca na stopniowym rozciąganiu tkanek. Kierunek rozciągania, siła oraz czas trwania są ściśle powiązane  z reakcjami ciała pacjenta, które są stale monitorowane przez terapeutę i używane jako wskaźnik do dalszego postępowania terapeutycznego. 

Rozluźnianie mięsniowo-powięziowe jest bezpieczną techniką, która uwalnia ciało od napięć i restrykcji powodujących uczucie sztywności, bólu i ograniczenia w układzie ruchu. W połączeniu z innymi technikami manualnymi przynosi efektywniejsze wyniki w leczeniu skomplikowanych stanów bólowych. 

 

Poizometryczna relaksacja mięśni – jest techniką mobilizacyjną pobudzania i hamowania mięśni, wykorzystywana zarówno w leczeniu mięśni jak i stawów. Technika ta wpływa na rozciągnięcie mięśni i powięzi, eliminuje przykurcze, zwiększa zakresy ruchów w stawach, działa przeciwbólowo, poprawia krążenie i wpływa na regulację balansu mięśniowego.

Poizometryczną relaksację mięśni wykonuje się cyklicznie, każdy cykl składa się z trzech faz.

 • pierwsza – polega na ułożeniu mięśnia pacjenta w pozycji rozciągnięcia bez zwiększonego napinania włókien lub takiego ułożenia, w którym terapeuta wyczuwa barierę tkankową;

 • druga – polega na napięciu mięśnia, którego chcemy rozciągnąć, w kierunku przeciwnym do rozciągania przeciw oporowi terapeuty wywołując skurcz izometryczny; siła oporu terapeuty musi się równoważyć z siłą skurczu mięśnia pacjenta i wynosić 10-20% maksymalnej siły nie wywołując przy tym bólu; czas napięcia powinien wynosić 8-10sekund;

 • trzecia – faza rozluźnienia mięśnia – zaprzestanie działania przeciw oporowi terapeuty i wraz z wydechem pacjenta terapeuta doprowadza mięsień do nowej bariery tkankowej.

Cały cykl powtarza się dwa-cztery razy, istotne jest by podczas trwania terapii pacjent swobodnie i głęboko oddychał.

 

Hamowanie zwrotne - w technice tej wykorzystuje się napięcie antagonistów w celu wyhamowania czynności rozciąganych agonistów (np. pacjent wykonuje izometryczne napięcie mięśnia trójgłowego ramienia gdy rozciągany jest mięsień dwugłowy ramienia).

 

Mobilizacje uciskowe – technika polegająca na wykonywaniu ucisku na punkt spustowy; ucisk poprzez kompresję tkanek wywołuje chwilowe ich niedokrwienie, powinien trwać od kilku do kilkunastu sekund, nie powinien przekraczać tolerancji pacjenta na ból. Po zwolnieniu ucisku następuje silne przekrwienie tkanek, odprowadzenie produktów przemiany materii; odżywienie i rozluźnienie tkanek co wpływa na zmniejszenie aktywności punku spustowego.

Istnieją różne warianty techniki uciskowej:

 • ucisk ciągły trwający kilka lub kilkanaście sekund,

 • ucisk przerywany – połączony z kilkusekundowymi przerwami.

Kompresję tkanek wykonuje się kilkukrotnie aż do ustąpienia bólu.

 

Technika spray and stretch (schłodzenie i rozciągnięcie)- technika polegająca na zastosowaniu zimna w postaci spray'u na skórę ponad mięśniem, w którym znajduje się punkt spustowy. Schłodzenie powoduje zablokowanie impulsów bólowych i tym samym dezaktywację punktu spustowego. Zabieg ten wykonuje się w pozycji niewielkiego rozciągnięcia mięśnia wzdłuż jego przebiegu, w kierunku od proksymalnego przyczepu do dystalnego. Mięsień rozciąga się do jego bezbolesnej granicy i utrzymuje się ten stan około 30sekund. Po wykonoaniu powyższego zabiegu warto zastosować ciepły okład, który wpłynie na jeszcze większe roz;uźnienie mięśnia. Technikę tę wykorzystuje się głównie w stanach ostrych.

 

Masaż punktowy – wykonuje się go:

 • w poprzek włókien mięśniowych na brzuścu mięśnia łącząc go z falowym ruchem tułowia i rytmem serca;

 • wzdłuż włókien mięśniowych – powierzchownie lub głęboko wydłużając i rozluźniając skróconą powięź.

 

 


 

Terapia punktów spustowych z dojazdem w Poznaniu (Dębiec, Świerczewo), Luboniu, Komornikach, Wirach, Puszczykowa i okolicach.

Zadzwoń i zamów masaż +48 503 096 439